SANKALP organises "Khan Paan Dukan" - A Food Festival

SANKALP organises

SANKALP is organising "Khan Paan Dukan" - A Food Festival to raise funds for the Education of Girl Child on 19th September, Monday from 12:30 AM PM to 3:30 PM at Sathguru, Plot No. 54, Sagar Society, Road  No. 2 Banjara Hills, Hyderabad.

Food Festival - Khaan Paan Dukaan - 4
Food Festival - Khaan Paan Dukaan

Khan Paan Dukaan - Food Festival
Khan Paan Dukaan - Food Festival

Location and pic: Concept PR